VREEMDELINGEN-
RECHT

Advocaten

Naar rechtsgebieden.

Het Nederlandse Vreemdelingenbeleid is er op gericht zeer streng te toetsen of recht op verblijf in Nederland bestaat.

Wij kunnen u helpen als u problemen heeft met uw verblijfsvergunning, bijvoorbeeld als uw aanvraag om verblijfsvergunning wordt afgewezen, of wanneer uw verblijfsvergunning wordt ingetrokken. Onze expertise richt zich op het reguliere vreemdelingenrecht. Voor vragen op het terrein van asielrecht kunnen wij u wel doorverwijzen. Hebt u een Nederlandse asielvergunning voor bepaalde tijd en wilt u een aanvraag doen voor een machtiging voorlopig verblijf in het kader van nareis voor uw partner, echtgeno(o)t(e) of (pleeg)kind, die nog in het buitenland is, dan kunt u wel bij ons terecht.

Wij kunnen u helpen met:

Voor algemene vragen omtrent de algemene voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning verwijzen wij u naar de website van de IND. Is uw situatie te gecompliceerd en komt u er niet uit? In dat geval kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Prinsegracht Advocaten 53

Naar de contactgegevens.