Verbintenissen-
recht

Advocaten

Naar de rechtsgebieden.

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen (zowel particulieren als bedrijven). Verbintenissenrecht wordt ook wel overeenkomstenrecht of contractenrecht genoemd.

Een verbintenis is het gevolg van een rechtshandeling of een feitelijke handeling tussen (rechts-)personen. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Het kan hierbij gaan om een wettelijke verbintenis of een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.
Enkele voorbeelden van overeenkomsten zijn:

Meer achtergrondinformatie over verbintenissenrecht.

Prinsegracht Advocaten 53

Naar de contactgegevens.