mr. Harma van der Heide - boertien

Rechtsgebieden

Naar het overzicht van de advocaten.

Harma van der Heide - Boertien (1960) heeft na haar rechtenstudie aan de RUG in haar geboortestad Groningen (1986-1992) als jurist gewerkt bij het centraal bureau arbeidsvoorziening, rechtsvoorganger van het UWV. Van 1994 tot 1999 heeft zij bij de rechtbank Den Haag gewerkt, bij de sector Bestuursrecht en daarna vanaf 1999 tot 2010 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die periode is zij gedurende een jaar gedetacheerd geweest bij de Centrale Raad van Beroep. Naast haar werkzaamheden verrichtte zij vrijwilligerswerk bij de rechtswinkel in Zoetermeer. Dit was vertrouwd terrein aangezien zij ook tijdens haar studie in Groningen bij een rechtswinkel werkzaam was. In april 2010 heeft zij zich in Delft bij Vuurens en Lagerweij advocaten gevestigd als advocaat. De plaats achter de tafel bij rechtszittingen verruilde zij voor een plaats ervoor. Zij heeft hierbij veel profijt gehad van haar achter de tafel opgedane ervaring.

Vanaf 1 september 2015 heeft zij zich aan de Prinsegracht 53 te Den Haag gevestigd. Ook op dit kantoor houdt zij zich bezig met bestuursrechtelijke zaken in brede zin (vreemdelingenrecht, sociaal zekerheidsrecht, ambtenarenrecht) en met huurrecht, personen- en familierecht en arbeidsrecht. Haar bijzondere aandacht gaat uit naar mensen die zijn aangewezen op gesubsidieerde rechtsbijstand.

Harma van der Heide - Boertien

E-mail: h.vanderheide@prinsegracht53.nl