STRAFRECHT


(mr C.J.M. van den Brūle en mr M. Lindhout)

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit, wordt u geconfronteerd met het strafrecht. Dat is voor bijna iedereen een schokkende ervaring. U kunt worden aangehouden door de politie, u kunt in de cel belanden en ondervraagd worden. Vaak zult u geen of weinig idee hebben wat uw rechten zijn. Juist om die reden is het belangrijk om zo snel mogelijk met een advocaat te spreken over uw zaak. U kunt een naam opgeven van een advocaat van uw voorkeur, of vragen naar de dienstdoende piketadvocaat. Het eerste bezoek op het politiebureau door een advocaat van ons kantoor of door een piketadvocaat is altijd gratis.


transactievoorstel

Als u een transactievoorstel van de Officier van Justitie of van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) ontvangt, kunt u het beste eerst een advocaat raadplegen. Die kan u adviseren of u er goed aan doet om uw zaak kunt laten voorkomen (= door de rechter te laten behandelen) of juist niet. Ook kan de advocaat u voorlichten over de eventuele gevolgen die een transactievoorstel voor uw toekomst heeft. Dit wordt namelijk geregistreerd op uw justitiėle documentatie (= strafblad) en kan tot gevolg hebben dat u geen Verklaring van Goed Gedrag krijgt (de zogenaamde VOG). Zo'n verklaring kan in bepaalde gevallen door uw werkgever worden gevraagd.


strafbeschikking

Sinds kort kunt u een strafbeschikking ontvangen. Dit is niet hetzelfde als een transactievoorstel. Als u het hier niet mee eens bent moet u, of een advocaat namens u, hiertegen binnen 14 dagen verzet instellen (= bezwaar maken). Doet u dat niet, dan is de straf definitief. Gaat u daarom met zo’n strafbeschikking tijdig naar een advocaat voor advies. In sommige gevallen kan het ook na het verstrijken van de termijn van 14 dagen nog zin hebben een advocaat te raadplegen. Er zijn immers situaties waarin u er niets aan kunt doen dat die 14 dagen zijn verstreken zonder dat u verzet kon instellen. De advocaat kan dat dan alsnog voor u doen.


ambtshalve toevoeging

Verdachten die door de Rechter-commissaris in voorlopige hechtenis worden gesteld of van wie de voorlopige hechtenis wordt geschorst, komen in aanmerking voor een ambtshalve toevoeging. Dat betekent dat de kosten voor een advocaat door de Staat worden vergoed, onafhankelijk van het inkomen van de verdachte. In alle andere gevallen is de beslissing of u voor subsidie voor de advocaatkosten in aanmerking komt, afhankelijk van uw inkomen. In strafzaken waarin minderjarigen tot 18 jaar worden gedagvaard, worden de advocaatkosten altijd vergoed. De minderjarigen hoeven hier dus niet voor te betalen. Ons kantoor behandelt ook deze kinderstrafzaken. In die zaken nodigen wij ook de ouders of verzorgers uit om de zitting bij de Kinderrechter of bij de Officier van Justitie voor te bereiden.


dagvaarding

Als u een dagvaarding heeft ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank (politierechter of meervoudige kamer), adviseren wij om u te laten bijstaan door een advocaat. Alleen als het om een lichte overtreding gaat (een verkeersovertreding bijvoorbeeld) die bij de kantonrechter dient, is dat niet altijd nodig. Samen met de advocaat kunt u het dossier doornemen en de processtrategie bepalen. Wel of geen getuigen horen? Wel of geen verklaring afleggen? Welke straf hangt u eventueel boven het hoofd? Wij zullen al uw vragen beantwoorden, u begeleiden in het strafproces en tijdens de zitting uiteraard uw zaak deskundig en met verve bepleiten.


gratie

Als u bent veroordeeld en u kunt niet meer in hoger beroep of cassatie, kunt u een gratieverzoek indienen. Ons kantoor kan u ook advies geven en in bijzondere gevallen bijstaan als u een gratieverzoek wilt indienen (download gratieformulier).


klachten, informatie

Tenslotte kunt u op ons kantoor terecht voor informatie