Privacy Statement

Naar de contactgegevens.

Advocatenkantoor Prinsegracht heeft de beschikking over diverse bestanden waarin persoonsgegevens zijn vastgelegd. Deze gegevens worden met grote zorgvuldigheid beheerd en beveiligd. De informatie wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. Advocatenkantoor Prinsegracht zal geen ongevraagde e-mailingen verzenden.

Bij een bezoek aan deze website worden IP-nummer, servernaam en gegevens betreffende uw computer opgenomen in de statistieken van deze website. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Advocatenkantoor Prinsegracht en hebben uitsluitend tot doel om onze dienstverlening te verbeteren.

Advocatenkantoor Prinsegracht voldoet hiermee aan de wettelijke bepalingen die worden gecontroleerd door het College Bescherming Persoonsgegevens.

Advocatenkantoor Prinsegracht 53

Naar de contactgegevens.